Tel: 01823 325700 | Email: info@honeyshairandbeauty.co.uk

Tanning Price List

SPRAY TANS

St Tropez Full Body

£36.85

St Tropez Half Body

£18.70